HOROSKOPY

zpět na hlavní stránku

horoskop - jízdní řád vaším životem

analytický a syntetický  výklad

jaký horoskop  si vybrat 

jak ulovit jednotlivá znamenízvěrokruhu

jak se správně hádat s...

horoskopy
známých osobností

 


astrologické
poradenství


tento web je registrovanán
v
katalogu SEZNAM 

A S T R A C O E L I

poslední aktualizace na této straně  7.10.2007

PORADNA

POČASÍ

PRO ŽENY

AKTUÁLNĚ

   PROČ NÁS HVĚZDY OVLIVŇUJÍ?
   Horoskop narození je obdobou dědičných předpokladů člověka, jako je tomu na biologické úrovni genetický kód. S vrozenými dispozicemi můžeme dále v životě pracovat, ale nemůžeme je zcela změnit. Moderní výzkumy ukazují, že výchovou lze člověka ovlivnit max. z 10-15%. Zbytek je dán geneticky.
   Čas je fyzikální veličinou a kvalita času se neustále mění. Je to jasně vidět na vývoji zeměkoule, zejména na změnách rostlinných i živočišných druhů. Také úroveň lidské populace se mění s časem, každá kultura měla svůj vlastní charakter.
   Stejný vývoj je pozorovatelný ve Vesmíru, také zde dochází k neustálým proměnám v uspořádání těles. Hvězdy a planety se řídí přesnými matematicko - fyzikálními zákony a tak je jejich poloha v libovolném okamžiku přesně dána a lze ji vypočíst.
   Lidé si už před tisíci léty při pozorování oblohy všimli jistých souvislostí s přírodou a počasím. Svá pozorování si zaznamenávali a doplňovali a odtud byl už jen krůček k poznání, že postavení planet při narození člověk má vliv i na jeho charakter a osud. Díky zpětné vazbě stal za dlouhá staletí z těchto útržků velký ucelený systém poznatků - astrologie.
   Jasně jsou tyto souvislosti zřejmé na zdánlivém pohybu Slunce a Luny kolem Země. Poloha Slunce určuje roční období. Vždy ji ovšem musíme vztáhnout k určitému místu na Zemi. Když Slunce překročí na jaře obratník Raka, nastává u nás v mírném pásmu jaro. Vlivem zvýšené dávky slunečního svitu se rostliny i zvířata po zimním spánku probouzení a ožívají, začínají plodit a růst. O tomhle faktu nikdo nepochybuje, dokonce ani vědci ze spolku Sisyfos.
   Pohyb Luny ovlivňuje pohyby vody, řídí příliv a odliv v mořích a oceánech. Ale i těla rostlin a živočichů jsou tvořena převážně vodou, proto Luna ovlivňuje každého z nás. Kdo je citlivý, často nemůže za úplňku spát. Statistiky dopravních nehod, infarktů i sebevražd vykazují nápadné korelace s fázemi Luny, ale i erupcemi slunečního větru a jinými vesmírnými vlivy.
   Také další planety Sluneční soustavy mají svá fyzikální pole, gravitační, magnetická, elektromagnetická a možná mnohá další, o kterých dosud nic nevíme, protože je neumíme svými smysly zaznamenat. Je pravda, že tyto planety jsou od Země velmi vzdáleny a proto hodnoty těchto polí jsou malé, měřitelné jen velmi citlivými přístroji, často ani to ne. Ale kdo může jednoznačně říci, že slabá pole nemají na člověka žádný vliv? Při výzkumech rizik pro vznik rakoviny se v posledních létech přišlo na to, že mnohem nebezpečnější než krátkodobé a silné expozice některých záření jsou slabé expozice po dlouhou dobu. A vzdálené planety stojí často i několik let v rozmezí několika stupňů!
   Ale proč podmiňovat funkčnost astrologie pochopením jejího principu? Až do doby pana Newtona nikdo etušil, že jablko je k Zemi přitahováno gravitací. Přesto o ní nikdo nepochyboval a lidstvo tohoto jevu užívalo po miliony let. Proto je lepší učené disputace přenechat těm vědcům, kteří nemají nic lepšího na práci než vymýšlet důvody, proč něco není možné. Odpusťme jim to, určitě astrologii nestudovali. ..A zatím můžeme využít všech výhod, které nám v životě tato
královna věd nabízí….

Veškeré informace zveřejněné na těchto stránkách jsou soukromým vlastnictvím. Můžete je využívat pro svou vlastní potřebu, ale nesmějí být dále kopírovány nebo zveřejňovány bez písemného souhlasu autorky: astracoeli - zavinac - seznam.cz